Prehľadávateľné a zistiteľné údaje z registra zriedkavých chorôb

Úložisko údajov

 

Asi 30 miliónov občanov európskych krajín je postihnutých viac ako 6 000 rôznych zriedkavých chorôb. Informácie o týchto pacientoch sú umiestnené v stovkách registrov po celej Európe, na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom platformy EÚ pre zriedkavé choroby je poskytnúť výskumným pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pacientom a tvorcom politík jednotný nástroj na zlepšenie znalostí, diagnostiky a liečby zriedkavých chorôb. Umožní prehľadávanie údajov registrov na úrovni EÚ a štandardizuje zhromažďovanie údajov a výmenu údajov, čo zvýši hodnotu každého registra a jeho registrácie.