Rejestr umożliwiający skuteczne wyszukiwanie danych dot. chorób rzadkich

Repozytorium danych

 

Około 30 milionów obywateli Europy cierpi na ponad 6000 różnego rodzaju chorób rzadkich. Informacje o tych pacjentach zapisane są w setkach krajowych, regionalnych i lokalnych rejestrów w całej Unii. Celem Europejskiej Platformy Chorób Rzadkich jest zapewnienie naukowcom, pracownikom służby zdrowia, pacjentom i decydentom politycznym skutecznego narzędzia umożliwiającego doskonalenie wiedzy, diagnozowanie i leczenie chorób rzadkich. Dzięki niej będzie można skutecznie wyszukiwać dane w rejestrach na poziomie całej Unii, gromadzić i wymieniać jednolite dane; zwiększając w ten sposób wartość każdego zbioru i obecnych w nim zapisów.