Meklējami, atrodami reto slimību reģistra dati

Datu repozitorijs

 

ES apmēram 30 miljonus Eiropas pilsoņu skar vairāk nekā 6000 dažādas retās slimības. Informācija par šiem pacientiem tiek izplatīta vairākos simtos reģistru visā Eiropā – valsts, reģionālā un vietējā mērogā. ES Reto slimību platformas mērķis ir sniegt pētniekiem, veselības aprūpes sniedzējiem, pacientiem un politikas veidotājiem konsekventu instrumentu, lai uzlabotu zināšanas par retajām slimībām, to diagnosticēšanu un ārstēšanu. Tas ļaus veikt meklēšanu reģistru datos ES mērogā, kā arī standartizēs datu apkopošanu un datu apmaiņu, kas palielinās ikviena reģistra un tā reģistrēšanas funkcijas vērtību.