Otsitavad ja leitavad harvikhaiguste registriandmed

Andmehoidla

 

ELis on umbes 30 miljonit kodanikku mõjutatud rohkem kui 6000 harvikhaigusest. Teavet nende patsientide kohta levitatakse kogu Euroopas sadade registrite vahel riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel tasanditel. ELi harvikhaiguste platvormi eesmärk on pakkuda teadlastele, tervishoiuteenuse pakkujatele, patsientidele ja poliitikakujundajatele järjepidevat vahendit, et parandada teadmisi harvikhaiguste kohta, nende diagnoosimist ja ravi. See muudab registrite andmed ELi tasandil otsitavaks ning standardiseerib andmete kogumist ja vahetamist, mis suurendab iga registri ja selles registreeritu väärtust.