Vyhledat, zjistit údaje z registrů vzácných onemocnění

Úložiště dat

 

V EU je asi 30 milionů občanů v Evropě postiženo více než 6 000 různými vzácnými chorobami. Informace o těchto pacientech jsou rozptýleny ve stovkách registrů po celé Evropě na celostátní, regionální a místní úrovni. Cílem platformy EU pro vzácná onemocnění je poskytnout výzkumným pracovníkům, poskytovatelům zdravotní péče, pacientům a tvůrcům politik jednotný nástroj ke zlepšení znalostí, diagnostiky a léčby vzácných onemocnění. Umožní vyhledávání údajů v registrech na úrovni EU a standardizaci sběru a výměny údajů; což zvýší hodnotu každého registru a údajů v něm obsažených.